jacobin

jacobin teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jacobin köktenci