jacobin

jacobin teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jacobin köktenci

jacobin terimi için benzer kelimeler ve anlamları

jacobin club jacobin kulübü