jacobian

jacobian teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jacobian jakobyan

jacobian terimi için benzer kelimeler ve anlamları

jacobian matrix jacobian matrisi