jacobian

jacobian teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jacobian jakobyan