jacksie

jacksie teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jacksie jacksie