jacklin

jacklin teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
jacklin jacklin