zacatón

zacatón teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
zacatón zacatón

zacatón terimi için benzer kelimeler ve anlamları

a zacatón, bir zacatón,