derin bir nefes aldı

derin bir nefes aldı teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
derin bir nefes aldı he took a deep breath

derin bir nefes aldı terimi için benzer kelimeler ve anlamları

derin bir nefes aldı took a deep breath
derin bir nefes aldı she took a deep breath
derin bir nefes aldı had took a deep breath
derin nefes aldı breathed deeply
rahat bir nefes nefes breathing a sigh of relief
nefes almak ve nefes vermek inhale and exhale
nefes al, nefes ver inhale exhale
nefes al nefes ver breathe in breathe out
nefes almada zorluk veya nefes darlığı difficulty breathing or shortness of breath
nefes darlığı veya nefes almada zorluk shortness of breath or difficulty breathing
nefes alır nefes alır breaths a breath
nefes almada zorluk, nefes darlığı difficulty breathing, shortness of breath
nefes nefese nefes al breathe breath breathless
yavaşça nefes alıyorum ve yavaşça nefes alıyorum i inhale and exhale slowly
derin bir nefes al take a deep breath
derin bir nefes alma sigh of relief
derin bir nefes deep sigh
derin bir nefes almak taking a deep breath
derin bir nefes a deep breath
derin bir nefes alır takes a deep breath
derin bir nefes aldım i took a deep breath
derin bir nefes almak draw a deep breath
derin bir nefes alıyorum i take a deep breath
derin bir nefes alın ve tutun take a deep breath and hold it
derin bir nefes alın ve öksürün take a deep breath and cough
derin bir nefes aldık we took a deep breath
derin bir nefes almak take in a deep breath
derin bir nefes alın ve rahatlayın take a deep breath and relax
derin bir nefes aldım i had a deep breath
derin bir nefes alırsın you take a deep breath
uzun derin bir nefes a long deep breath
derin bir nefes sonra after a deep breath
çok derin bir nefes al take a very deep breath
uzun derin bir nefes al take a long deep breath
uzun bir nefes aldı took a long breath
rahat bir nefes aldı heaved a sigh of relief
bir nefes aldı she let out a sigh
ağır bir nefes aldı heaved a heavy sigh
kocaman bir nefes aldı breathed a huge sigh
tam bir nefes aldı taken a full breath
bir nefes aldı has taken a breather
derin nefes deep breath
derin nefes deep breathing
derin nefes al breathe deeply
derin nefes al breath deeply
derin nefes al take deep breaths
derin nefes al breathe heavily
derin nefes almak breathing deeply
derin nefes egzersizleri deep breathing exercises
birkaç derin nefes al take a few deep breaths