kısaca

kısaca teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
kısaca in short supply

kısaca terimi için benzer kelimeler ve anlamları

kısaca briefly
kısaca concisely
kısaca for short
kısaca in a nutshell
kısaca in brief
kısaca shortly
kısaca söylemek gerekirse to say the least
kısaca belirtilmiş simply stated
çok kısaca very shortly
kısaca en iyisi simply the best
kısaca go short
kısaca anlatmak to put it in a nutshell
kısaca haberler news in brief
çok kısaca very briefly
kısaca anlatmak için to put it briefly
kısaca in a short
kısaca in short words
kısaca açıkla briefly describe
kısaca in shorthand
kısaca in a brief
kısaca açıklayınız explain briefly
kısaca olsa albeit briefly
kısaca aradım called for short
kısaca basın briefly press
kısaca anlatmak to put in a nutshell
kısaca anahat briefly outline
kısaca gözden geçirme briefly review
kısaca brief you
kısaca tartışmak briefly discuss
sadece kısaca only briefly
kısaca özetleyin briefly summarize
kısaca bahsetti briefly mentioned
kısaca belirtildi briefly stated
kısaca tanımla describe briefly
kısaca mevcut available shortly
kısaca tanıtmak briefly introduce
kısaca we will shortly
kısaca yapacağım i will shortly
ancak kısaca however briefly
kısaca söylemek put briefly
kısaca in nutshell
hakkında kısaca brief about
kısaca in short form
kısaca for a short
kısaca konuş talk briefly
kısaca konuş speak briefly
kısaca cevapla answer briefly
kısaca belirtildi stated briefly
kısaca sote etmek saute briefly
kısaca olacak will briefly