ha & # x27; p & # x27; ort

ha & # x27; p & # x27; ort teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
ha & # x27; p & # x27; ort ha'p'orth

ha & # x27; p & # x27; ort terimi için benzer kelimeler ve anlamları

fo & # x27; c & # x27; s & # x27; le fo'c's'le
bir yığın alır o & # x27; sürmen & # x27; bir evde t & # x27; eve döndür it takes a heap o' livin' in a house t' make it home
aklına gelsin bir & # x27; s p & # x27; s ve q & # x27; s mind one's p's and q's
ort. avg.
birinin kıçını ört cover one's ass
bir tanesinin izlerini ört cover one's tracks
alanı ört cover the field
ort avg
tüm üsleri ört cover all the bases
üsleri ört cover the bases
gevşek bir şekilde ört cover loosely
izlerini ört cover his tracks
haberleri ört cover the news
izlerini ört cover their tracks
bir şarkıyı ört cover a song
sırtını ört cover his back
her şeyi ört cover everything
bir alanı ört cover an area
aynı yeri ört cover the same ground
bırak, ört ve tut drop, cover and hold
öksürüğünü ört cover your cough
ört ve soğut cover and refrigerate
konferansı ört cover the conference
ört ve pişir cover and cook
olayı ört cover the event
aşağıdaki noktaları ört cover the following points
tüm noktaları ört cover all the points
ört ve sakla cover and store
ile ört cover it with
her yönüyle ört cover every aspect
dünyayı ört cover the earth
izlerimizi ört cover our tracks
sonra ört then cover
tamamen ört cover quite
ana noktaları ört cover the main points
kalanı ört cover the remainder
bu boşluğu ört cover this vacancy
trafiği ört cover traffic
yüzlerini ört cover their face
tüm malzemeyi ört cover all the material
içini ört coat the inside
kendini ört cover itself
çekini ört cover the check
gürültüyü ört cover the noise
ürünü ört cover the product
saçını ört cover your hair
tüm açıları ört cover all angles
numarayı ört cover a number
kavramları ört cover the concepts
farkı ört cover the difference