üretim faktörü

üretim faktörü teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
üretim faktörü factor of production

üretim faktörü terimi için benzer kelimeler ve anlamları

üretim faktörü production factor
üretim faktörü a factor of production
üretim üretim endeksi manufacturing production index
yalın üretim üretim sistemi lean manufacturing production system
üretim üretim hattı manufacturing production line
üretim veya üretim production or manufacturing
üretim ve üretim sonrası production and post-production
üretim öncesi üretim preproduction production
üretim ve üretim işlemleri manufacturing and production operations
üretim üretim kesinti production production downtime
nükleer gelişme, tasarım, üretim veya üretim, m development, design, manufacture or production of nuclear, m
yapışkan faktörü adhesive factor
anjiyojenez faktörü angiogenesis factor
antipernicious anemi faktörü antipernicious anemia factor
kılcal geçirgenlik faktörü capillary permeability factor
kalenin iç faktörü castle's intrinsic factor
soğutma faktörü chill factor
noel faktörü christmas factor
sitrovorum faktörü citrovorum factor
temizleme faktörü clearing factor
pıhtılaşma faktörü clotting factor
pıhtılaşma faktörü coagulation factor
mısır faktörü corn factor
kortikotropin salma faktörü corticotropin releasing factor
kültür faktörü culture factor
eozinofil kemotaktik anafilaksi faktörü eosinophil chemotactic factor of anaphylaxis
f faktörü f factor
güvenlik faktörü factor of safety
doğurganlık faktörü fertility factor
filtre faktörü filter factor
folikül uyarıcı hormon salma faktörü follicle-stimulating hormone-releasing factor
form faktörü form factor
hançer faktörü hageman factor
ev faktörü house factor
insan antihemofilik faktörü human antihemophilic factor
insan faktörü mühendisliği human-factors engineering
başlangıç faktörü initiation factor
insulinlike büyüme faktörü insulinlike growth factor
laki lorand faktörü laki-lorand factor
landé faktörü landé factor
le faktörü le factor
yük faktörü load factor
lenf düğümü geçirgenliği faktörü lymph node permeability factor
sinir büyüme faktörü nerve growth factor
sinir büyüme faktörü antiserumu nerve growth factor antiserum
gürültü faktörü noise factor
trombosit faktörü 3 platelet factor 3
trombosit doku faktörü platelet tissue factor
trombosit toplama faktörü platelet-aggregating factor
trombosit kaynaklı büyüme faktörü platelet-derived growth factor