faktör ii

faktör ii teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
faktör ii factor ii