kesinlikle harika

kesinlikle harika teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
kesinlikle harika absolutely fantastic

kesinlikle harika terimi için benzer kelimeler ve anlamları

harika harika harika great great great
kesinlikle harika absolutely great
kesinlikle harika absolutely wonderful
kesinlikle harika absolutely awesome
kesinlikle harika it is absolutely amazing
kesinlikle harika olmuş have been absolutely fantastic
kesinlikle harika zaman absolutely amazing time
kesinlikle harika definitely awesome
harika, harika bir kadın a great great woman
kesinlikle absolutely
kesinlikle yakınsak absolutely convergent
kesinlikle assuredly
kesinlikle certainly
kesinlikle decidedly
kesinlikle definitely
kesinlikle emphatically
kesinlikle exactly
kesinlikle for sure
kesinlikle sorumlu prosecutable
kesinlikle doğru right on
kesinlikle doğru right-on
kesinlikle strictly
kesinlikle azalan işlev strictly decreasing function
kesinlikle artan işlev strictly increasing function
kesinlikle tedavi sure cure
-kesinlikle tavsiye unforgetful
kesinlikle katılmamak strongly disagree
kesinlikle katılıyorum strongly agree
kesinlikle definetly
evet kesinlikle yes indeed
kesinlikle most certainly
kesinlikle definately
kesinlikle inan verily believe
kesinlikle hayır absolutely not
kesinlikle most definitely
kesinlikle değil certainly not
kesinlikle yasak strictly prohibited
kesinlikle hayır definitely not
kesinlikle uygulamalı strictly enforced
kesinlikle with certainty
kesinlikle katılmak completely agree
kesinlikle yasak strictly forbidden
kesinlikle doğru exactly right
kesinlikle doğru certainly true
kesinlikle doğru absolutely true
kesinlikle gerekli absolutely necessary
kesinlikle özel ve gizli strictly private and confidential
kesinlikle doğru absolutely right
kesinlikle yasaktır is strictly prohibited
kesinlikle katılmıyorum completely disagree