daha belirgin hale gelmek

daha belirgin hale gelmek teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
daha belirgin hale gelmek become more apparent

daha belirgin hale gelmek terimi için benzer kelimeler ve anlamları

daha belirgin hale gelmek become more prominent
daha belirgin hale gelmek become more pronounced
giderek daha belirgin hale gelmek become increasingly apparent
giderek daha belirgin hale gelmek become increasingly evident
daha belirgin hale gelmek becoming more apparent
giderek daha belirgin hale gelmek becoming increasingly apparent
daha belirgin hale gelmek becoming more prominent
daha belirgin hale gelmek become more and more apparent
daha belirgin hale gelmek become more noticeable
daha belirgin hale gelmek become more evident
daha belirgin hale gelmek become more specific
hepsi çok belirgin hale gelmek become all too apparent
giderek daha belirgin hale geliyor it is becoming increasingly clear
daha belirgin hale gelir becomes more obvious
daha belirgin hale gelir becomes more evident
daha belirgin hale geldi became more apparent
daha belirgin hale getirildi made more prominent
giderek daha belirgin hale geldi it has become increasingly evident
daha belirgin hale gelir becomes more specific
daha belirgin hale gelir becomes more apparent
giderek daha belirgin hale geldi has become increasingly obvious
giderek daha belirgin hale geliyor are becoming increasingly prominent
daha belirgin hale getirmek making more evident
onları daha belirgin hale getir make them more specific
giderek daha belirgin hale geliyor it is becoming increasingly apparent
giderek daha belirgin hale geldi has become increasingly evident
giderek daha belirgin hale geldi it became increasingly evident
daha belirgin hale getirmek make more specific
daha belirgin hale geliyorlardı were becoming more prominent
daha belirgin hale geliyor is becoming more evident
daha belirgin hale getirmek make more evident
giderek daha belirgin hale geliyor is becoming more and more apparent
giderek daha belirgin hale geldi became increasingly evident
daha belirgin hale gelir becomes more prominent
gittikçe daha belirgin hale geldi became more and more apparent
daha belirgin hale geldi became more salient
giderek daha belirgin hale geldi has become increasingly prominent
daha belirgin hale gelebilir can become more noticeable
daha belirgin hale geldi have become more pronounced
giderek daha belirgin hale geliyor. is becoming increasingly apparent.
daha belirgin hale geldi has become more pronounced
daha belirgin hale getirildi are made more prominent
daha yaygın hale gelmek become more common
daha rekabetçi hale gelmek become more competitive
daha karmaşık hale gelmek become more complex
daha yaygın hale gelmek become more prevalent
daha güvenli hale gelmek become more confident
daha önemli hale gelmek become more important
daha bağımsız hale gelmek become more independent
giderek daha önemli hale gelmek becoming increasingly important