görünür tüketim

görünür tüketim teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
görünür tüketim apparent consumption

görünür tüketim terimi için benzer kelimeler ve anlamları

görünür ufuk apparent horizon
görünür büyüklük apparent magnitude
görünür güneş günü apparent solar day
görünür sıcaklık apparent temperature
görünür zaman apparent time
görünür rüzgar apparent wind
görünür kilise church visible
görünür değer face value
yeniden görünür re-appear
görünür denge visible balance
görünür ufuk visible horizon
görünür radyasyon visible radiation
görünür spektrum visible spectrum
görünür konuşma visible speech
kolayca görünür readily apparent
görünür olmak became apparent
büyük ölçüde görünür highly visible
görünür kılmak make visible
nadir görünür rarely seen
görünür güç apparent power
hemen görünür immediately apparent
görünür is visible
zar zor görünür barely visible
görünür hale gelmek become visible
çevrimdışı görünür appear offline
görünür yoğunluk apparent density
görünür ol be visible
görünür değil not visible
görünür ticaret visible trade
görünür otorite apparent authority
görünür olacak will be visible
görünür hale gelir becomes visible
görünür kılmak make it visible
açıkça görünür clearly apparent
görünür menzil visible range
görünür değil is not visible
görünür işaretler visible signs
görünür sonuçlar visible results
görünür kılmak making visible
görünür hale getirildi made visible
hemen görünür immediately visible
daha görünür hale getirmek make more visible
görünür kılmak render visible
görünür kılar makes visible
daha görünür more visible
görünür liderlik visible leadership
en görünür most visible
görünür varlık visible presence
aşağıda görünür appears below
aksine niyet görünür contrary intention appears