açık bir şekilde

açık bir şekilde teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
açık bir şekilde in apparent good order

açık bir şekilde terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bir şekilde veya başka bir şekilde in some way or another
bir şekilde veya başka bir şekilde in a way or another
herhangi bir şekilde veya herhangi bir şekilde çoğaltılır reproduced in any form or by any means
bir şekilde veya başka bir şekilde taahhüt etmek commit one way or another
bir şekilde, bir şekilde, somehow, in some way,
herhangi bir şekilde veya herhangi bir şekilde, in any manner or by any means whatsoever,
bir şekilde, bir şekilde somehow, some way
bir şekilde makul bir şekilde inanırlar. in a manner they reasonably believes
herhangi bir şekilde ve herhangi bir şekilde kullanmak on any terms whatsoever and to use any means
bir şekilde veya başka bir şekilde in one fashion or another
bir şekilde veya diğer şekilde in one or the other way
herhangi bir şekilde veya şekilde any way or manner
bir şekilde veya başka şekilde by one way or another
bu yayının hiçbir şekilde tekrar satılması veya herhangi bir şekilde kullanılması için kullanılamaz. no use of this publication may be made for resale or for any
herhangi bir şekilde veya şekilde in any way or manner
ciddi bir şekilde yapabilecek şekilde in a manner that could seriously
herhangi bir şekilde veya şekilde in any manner or fashion
bir şekilde veya başka şekilde etkilemek affecting in one way or another
açık bir şekilde yaz write clearly
daha açık bir şekilde more tellingly
daha açık bir şekilde more explicitly
açık bir şekilde in a clear way
açık ve net bir şekilde clearly and conspicuously
açık ve net bir şekilde in a frank and open way
halka açık bir şekilde dosyalanmış publicly filed
açık bir şekilde in an open way
açık bir şekilde yanlış patently wrong
daha açık bir şekilde more overtly
daha açık bir şekilde more expressly
dürüst ve açık bir şekilde honestly and openly
olabildiğince açık bir şekilde as clearly as you can
çok açık bir şekilde so openly
açık bir şekilde with a clear
açık ve özlü bir şekilde clearly and succinctly
açık bir şekilde feragat etti is hereby expressly waived
çok açık bir şekilde made it very clear that
açık bir şekilde with the clear understanding that
açık bir şekilde in an express manner
açık bir şekilde mantıksız patently unreasonable
açık bir şekilde haksızlık patently unfair
açık bir şekilde in a clear fashion
açık bir şekilde in an open manner
adil ve açık bir şekilde fairly and openly
halka açık bir şekilde konuştu has spoken publicly
açık bir şekilde blatant manner
basit ve açık bir şekilde simply and obviously
gökyüzünü açık bir şekilde görüyor has a clear view of the sky
halka açık bir şekilde dosyalanmış belge document publicly filed
açık ve şeffaf bir şekilde open and transparent way
oldukça açık bir şekilde hala quite clearly still