belirgin kusurlar

belirgin kusurlar teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
belirgin kusurlar apparent defects

belirgin kusurlar terimi için benzer kelimeler ve anlamları

belirgin kusurlar obvious defects
kusurlar defects
gizli kusurlar latent defects
gizli kusurlar hidden defects
küçük kusurlar minor defects
doğuştan kusurlar congenital defects
ciddi kusurlar serious flaws
malzemelerdeki kusurlar defects in materials
kozmetik kusurlar cosmetic defects
metodolojik kusurlar methodological flaws
fiziksel kusurlar physical defects
iyi kusurlar yapmak making good defects
yapısal kusurlar structural defects
gizli kusurlar concealed defects
kusurlar için for defects
küçük kusurlar minor flaws
gözle görülür kusurlar visible defects
bulunan kusurlar defects found
içsel kusurlar inherent flaws
doğuştan gelen kusurlar inborn defects
kişisel kusurlar personal flaws
ölümcül kusurlar fatal defects
potansiyel kusurlar potential defects
ertelenmiş kusurlar deferred defects
altta yatan kusurlar underlying defects
teknik kusurlar technical flaws
resmi kusurlar formal defects
temel kusurlar underlying flaws
önemsiz kusurlar immaterial defects
düzlemsel kusurlar planar defects
segmental kusurlar segmental defects
önemli kusurlar significant flaws
olağanüstü kusurlar outstanding defects
hatalar ve kusurlar faults and defects
zararlı kusurlar injurious defects
bilimsel kusurlar scientific flaws
diğer kusurlar further defects
travmatik kusurlar traumatic defects
göz kamaştırıcı kusurlar glaring flaws
doğal kusurlar sigortası inherent defects insurance
kaliteye olan kusurlar defects as to quality
hatalar veya kusurlar faults or defects
gizli veya gizli kusurlar hidden or latent defects
iç kusurlar internal defects
bu tür kusurlar such defects
kaynaklanan kusurlar defects arising from
tehlikeli kusurlar dangerous defects
organoleptik kusurlar organoleptic defects
güçlü ve kusurlar strengths and flaws
ortaya çıkan kusurlar defects raised