belirgin sebep

belirgin sebep teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
belirgin sebep apparent reason

belirgin sebep terimi için benzer kelimeler ve anlamları

belirgin bir sebep yok no apparent reason
belirgin sebep apparent cause
belirgin bir sebep olmadan without apparent reason
diğer belirgin sebep olmadan without other apparent cause
belirgin bir kafiye veya sebep olmadan with no apparent rhyme or reason
sebep veya sebep cause or reason
herhangi bir sebep veya sebep yok any or no reason
sebep dışında sebep reason other than cause
sebep olduğu veya sebep olduğu iddia edildi caused or claimed to be caused
sebep olmak veya sebep olmakla tehdit etmek cause or threaten to cause
herhangi bir sebep veya sebep yok any reason or no reason
mücbir sebep durumunda mücbir sebep force majeure in the event of
sebep olmamış sebep the uncaused cause
belirgin mum gücü apparent candlepower
belirgin hareket apparent movement
belirgin distinctively
belirgin evident
belirgin markedly
olmayan belirgin non-apparent
olmayan belirgin non-prominent
, belirgin prominency
belirgin prominent
belirgin topuk prominent heel
belirgin güve prominent moth
belirgin prominently
belirgin pronounced
belirgin şekilde pronouncedly
belirgin salient
çok belirgin saliently
belirgin olmayan unobvious
belirgin bir şekilde görüntülendi prominently displayed
daha belirgin more significantly
belirgin özellikleri salient features
belirgin is apparent
en belirgin most prominent
belirgin bir şekilde farklı distinctly different
belirgin gelişme marked improvement
belirgin pozisyon prominent position
belirgin artış marked increase
belirgin avantaj distinct advantage
belirgin yer prominent place
belirgin özellik feature prominently
daha belirgin more pronounced
belirgin özellikli featured prominently
belirgin kontrast marked contrast
belirgin bildirim prominent notice
belirgin are apparent
bu belirgin this is evident
belirgin apparent from
belirgin bir şekilde in marked contrast