açıkça görünür

açıkça görünür teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
açıkça görünür clearly apparent

açıkça görünür terimi için benzer kelimeler ve anlamları

açıkça görünür hale gelmek become clearly visible
açıkça görünür plainly apparent
açıkça açıkça unambiguously clear
açıkça ve açıkça clearly and unambiguously
açıkça ve açıkça expressly and unambiguously
açıkça herhangi birini açıkça reddetme expressly disclaim any
açıkça ve açıkça clearly and distinctly
açıkça ve açıkça clearly and unmistakably
açıkça açıkça so clearly at odds
bu nedenle açıkça açıkça belirtmek isterim i should therefore like to state quite clearly
açıkça açıkça olamazdı could hardly be clearly
açıkça ve açıkça clearly and evidently
, açıkça açıkça olumsuz gösterdi , which clearly showed the adverse
görünür ufuk apparent horizon
görünür büyüklük apparent magnitude
görünür güneş günü apparent solar day
görünür sıcaklık apparent temperature
görünür zaman apparent time
görünür rüzgar apparent wind
görünür kilise church visible
görünür değer face value
yeniden görünür re-appear
görünür denge visible balance
görünür ufuk visible horizon
görünür radyasyon visible radiation
görünür spektrum visible spectrum
görünür konuşma visible speech
kolayca görünür readily apparent
görünür olmak became apparent
büyük ölçüde görünür highly visible
görünür kılmak make visible
nadir görünür rarely seen
görünür güç apparent power
hemen görünür immediately apparent
görünür is visible
zar zor görünür barely visible
görünür hale gelmek become visible
çevrimdışı görünür appear offline
görünür yoğunluk apparent density
görünür ol be visible
görünür değil not visible
görünür ticaret visible trade
görünür otorite apparent authority
görünür olacak will be visible
görünür hale gelir becomes visible
görünür kılmak make it visible
görünür menzil visible range
görünür değil is not visible
görünür işaretler visible signs
görünür sonuçlar visible results