nemli öksürük

nemli öksürük teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
nemli öksürük moist cough

nemli öksürük terimi için benzer kelimeler ve anlamları

öksürük öksürük cough cough
öksürük öksürük çatırtı cough coughing crackling
nemli ve nemli moist and humid
nemli veya nemli ortam damp or humid environment
nemli ya da nemli moist or damp
nemli ya da nemli damp or humid
öksürük cough
öksürük pastili cough drop
öksürük şurubu cough mixture
öksürük refleksi cough reflex
öksürük şurubu cough syrup
kuru öksürük dry cough
üretken öksürük productive cough
refleks öksürük reflex cough
öksürük pastili cough drops
kuru öksürük hacking cough
öksürük a cough
öksürük kesici cough suppressant
kötü öksürük bad cough
göğüslü öksürük chesty cough
derin öksürük barking cough
köpek kulübesi öksürük kennel cough
öksürük fit coughing fit
öksürük ilacı cough medicine
kalıcı öksürük persistent cough
kronik öksürük chronic cough
öksürük büyüleri coughing spells
ıslak öksürük wet cough
üretken olmayan öksürük non-productive cough
şiddetli öksürük severe cough
hırıltılı öksürük wheezing cough
hafif öksürük mild cough
kötü öksürük nasty cough
çekici öksürük nagging cough
öksürük görgü kuralları cough etiquette
astım öksürük asthma cough
öksürük yardımcısı cough assist
kuru kesen öksürük dry hacking cough
öksürük düğmesi cough button
şiddetli öksürük severe coughing
irritatif öksürük irritative cough
hırıltılı öksürük wheezy cough
öksürük spazmları coughing spasms
açıklanamayan öksürük unexplained cough
öksürük kanı cough blood
öksürük ve soğuk cough and cold
sert öksürük harsh cough
öksürük ilacı cough medication
öksürük ve soğuk preparatları cough and cold preparations
sinir bozucu öksürük irritating cough