belirgin hale getirmek

belirgin hale getirmek teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
belirgin hale getirmek make apparent

belirgin hale getirmek terimi için benzer kelimeler ve anlamları

belirgin hale getirmek making apparent
belirgin hale getirmek making evident
daha belirgin hale getirmek making more evident
daha belirgin hale getirmek make more specific
daha belirgin hale getirmek make more evident
daha belirgin hale gelmek become more apparent
belirgin hale getirildi made apparent
hangi belirgin hale gelir which become apparent
belirgin hale geldi have become apparent
daha belirgin hale gelmek become more prominent
daha belirgin hale gelmek become more pronounced
belirgin hale gelebilir may become apparent
giderek daha belirgin hale geliyor it is becoming increasingly clear
daha belirgin hale gelir becomes more obvious
giderek daha belirgin hale gelmek become increasingly apparent
belirgin hale gelebilir can become apparent
daha belirgin hale gelir becomes more evident
daha belirgin hale geldi became more apparent
giderek daha belirgin hale gelmek become increasingly evident
daha belirgin hale getirildi made more prominent
giderek daha belirgin hale geldi it has become increasingly evident
daha belirgin hale gelmek becoming more apparent
giderek daha belirgin hale gelmek becoming increasingly apparent
daha belirgin hale gelmek becoming more prominent
daha belirgin hale gelir becomes more specific
daha belirgin hale gelir becomes more apparent
belirgin hale getirildi is made apparent
daha belirgin hale gelmek become more and more apparent
hepsi çok belirgin hale gelmek become all too apparent
giderek daha belirgin hale geldi has become increasingly obvious
daha belirgin hale gelmek become more noticeable
daha belirgin hale gelmek become more evident
giderek daha belirgin hale geliyor are becoming increasingly prominent
daha belirgin hale gelmek become more specific
onları daha belirgin hale getir make them more specific
giderek daha belirgin hale geliyor it is becoming increasingly apparent
bu belirgin hale geliyor that are becoming apparent
giderek daha belirgin hale geldi has become increasingly evident
giderek daha belirgin hale geldi it became increasingly evident
daha belirgin hale geliyorlardı were becoming more prominent
daha belirgin hale geliyor is becoming more evident
giderek daha belirgin hale geliyor is becoming more and more apparent
belirgin hale getirilmeli must be made apparent
bu belirgin hale getirir makes this evident
giderek daha belirgin hale geldi became increasingly evident
daha belirgin hale gelir becomes more prominent
gittikçe daha belirgin hale geldi became more and more apparent
daha belirgin hale geldi became more salient
giderek daha belirgin hale geldi has become increasingly prominent
son derece belirgin hale gelir becomes extremely evident