olup olmadığı belli değil

olup olmadığı belli değil teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
olup olmadığı belli değil it is unclear whether

olup olmadığı belli değil terimi için benzer kelimeler ve anlamları

olup olmadığı belli değil it is not clear whether
olup olmadığı belli değil it's not clear whether
olup olmadığı belli değil it is unclear as to whether
olup olmadığı belli değildi it was unclear whether
olup olmadığı belli değildi it was not clear whether
olup olmadığı belli değildi was not clear whether
olup olmadığı kesin değil it is uncertain whether
kesin olup olmadığı kesin değil it is not certain whether
öyle olup olmadığı değil is not whether this is so
olup olmadığı kesin değil is uncertain whether
olup olmadığı ve nasıl whether and how
olup olmadığı sorusu the question of whether
ve olup olmadığı and whether
ihtiyacın olup olmadığı whether you need
olup olmadığı ve ne ölçüde whether and to what extent
ve olup olmadığı and whether or not
olup olmadığı whether there are
bunun anlamı olup olmadığı whether that means
şüpheli olup olmadığı it is doubtful whether
olup olmadığı whether or not there is
bu doğru olup olmadığı this is true whether
olup olmadığı bilinmiyor it is not known whether
olup olmadığı hakkında bilgi information on whether
olup olmadığı sorgulanabilir it is questionable whether
olup olmadığı is whether or not
olup olmadığı whether be
neden olup olmadığı whether caused by
muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığı reasonableness of accounting estimates
olup olmadığı whether being
belirsiz olup olmadığı unclear whether
olup olmadığı bilinmiyor it is unknown whether
olup olmadığı sorunu the issue of whether
sözleşmede doğan olup olmadığı whether arising in contract
sözleşmeye dayalı olup olmadığı whether based in contract
belirsiz olup olmadığı uncertain whether
olup olmadığı sorusu the question as to whether
sözleşmede bir eylem olup olmadığı whether in an action in contract
garantiye dayalı olup olmadığı whether based on warranty
olup olmadığı hakkında yorum yapın comment on whether
test olup olmadığı the test is whether
sorgulanabilir olup olmadığı questionable whether
olup olmadığı veya ne ölçüde olduğu whether or to what extent
endişeleri olup olmadığı whether it concerns
karar olup olmadığı decision whether
olup olmadığı whether whether
olup olmadığı whether it is because
olup olmadığı tartışmalı it is debatable whether
şarta bağlı olup olmadığı whether or not contingent
olup olmadığı whether to have
olup olmadığı hakkında endişeli concerned about whether