duvar bloğu

duvar bloğu teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
duvar bloğu masonry block

duvar bloğu terimi için benzer kelimeler ve anlamları

duvar bloğu wall block
duvar duvar masonry wall
beton duvar duvar concrete masonry wall
duvar kesme duvar masonry shear wall
duvar resmi duvar resimleri wall-size murals
duvar kağıdı ve duvar kaplamaları wallpaper and wallcoverings
görünür bir duvar olmayabilir, belirgin bir duvar yok there may be no visible , no obvious wall
duvar duvar inşaatı construction of masonry walls
dış duvar duvar exterior masonry wall
açık artırma bloğu auction block
savaş baltası bloğu battle-axe block
arı bloğu bee block
ön bloğu block front
kemik bloğu bone block
meltem bloğu breeze block
boğa bloğu bull block
dal bloğu bundle branch block
dal bloğu bundle-branch block
kasap bloğu butcher block
boşluk bloğu cavity block
hücre bloğu cellblock
eski bloğu kırmak chip off the old block
pirzola bloğu chop block
doğrama bloğu chopping block
telif hakkı bloğu copyright block
silindir bloğu cylinder block
depolarizasyon bloğu depolarizing block
doğu bloğu eastern bloc
çiftlik bloğu farm bloc
fay bloğu fault block
alan bloğu field block
sinek bloğu fly block
kalp bloğu heart block
at bloğu horse block
buz bloğu ice block
lider bloğu leader block
yaşam tarzı bloğu lifestyle block
satır bloğu line block
gönye bloğu mitre block
maymun bloğu monkey block
menteşe bloğu mounting-block
sinir bloğu nerve block
sinir bloğu anestezisi nerve block anesthesia
ofis bloğu office block
opossum bloğu opossum block
perifarktüs bloğu peri-infarction block
faz ii bloğu phase ii block
yastık bloğu pillow block
plaka bloğu plate block
süpürgelik bloğu plinth block