beton duvar ünitesi

beton duvar ünitesi teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
beton duvar ünitesi concrete masonry unit

beton duvar ünitesi terimi için benzer kelimeler ve anlamları

beton duvar duvar concrete masonry wall
duvar ünitesi wall unit
mutfak duvar ünitesi kitchen wall unit
duvar şarj ünitesi wall charging unit
beton duvar concrete masonry
beton duvar concrete wall
beton perde duvar concrete shear wall
beton blok duvar concrete block wall
beton duvar paneli concrete wall panel
katı beton duvar solid concrete wall
beton duvar concrete tilt wall
beton duvar kirişi concrete wall beam
3.3. beton duvar 3.3. concrete masonry
prekast beton duvar üniteleri precast concrete wall units
metal yapıya sahip beton duvar ve plakalardan oluşur consists of concrete walls and slabs with a metal structure
beton ve duvar yapıları concrete and masonry structures
beton duvar tuğlası concrete masonry brick
duvar duvar masonry wall
duvar kesme duvar masonry shear wall
duvar resmi duvar resimleri wall-size murals
duvar kağıdı ve duvar kaplamaları wallpaper and wallcoverings
görünür bir duvar olmayabilir, belirgin bir duvar yok there may be no visible , no obvious wall
duvar duvar inşaatı construction of masonry walls
dış duvar duvar exterior masonry wall
antijen ünitesi antigen unit
yardımcı güç ünitesi auxiliary power unit
carnegie ünitesi carnegie unit
kontrol ünitesi control unit
koroner bakım ünitesi coronary care unit
koroner bakım ünitesi coronary-care unit
kritik bakım ünitesi critical care unit
ekstraveiküler mobilite ünitesi extravehicular mobility unit
flaş ünitesi flash unit
hemolizin ünitesi hemolysin unit
yoğun bakım ünitesi intensive care unit
uluslararası insülin ünitesi international insulin unit
yaşam ünitesi living unit
manyetik teyp ünitesi magnetic tape unit
mesaj ünitesi message unit
motor ünitesi motor unit
güneş nötrino ünitesi solar neutrino unit
stronsiyum ünitesi strontium unit
svedberg ünitesi svedberg unit
senkro ünitesi synchro unit
makyaj ünitesi vanity unit
görsel teşhir ünitesi visual display unit
iş ünitesi business unit
tahrik ünitesi drive unit
güç ünitesi power unit
güç kaynağı ünitesi power supply unit