meydan okumayı kabul et

meydan okumayı kabul et teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
meydan okumayı kabul et accept a challenge

meydan okumayı kabul et terimi için benzer kelimeler ve anlamları

meydan okumayı kabul etmek take the challenge
meydan okumayı kabul et take up the challenge
meydan okumayı kabul et take on the challenge
meydan okumayı kabul et accept the challenge
meydan okumayı kabul etmek assume the challenge
meydan okumayı kabul ediyorum i accept the challenge
meydan okumayı kabul etmeli must take up the challenge
meydan okumayı kabul etmek assume a challenge
meydan okumayı kabul etti assumed the challenge
meydan okumayı kim kabul ediyor? who accept the challenge?
meydan okumayı kabul ettim have taken on the challenge
meydan okumayı kabul ettin have accepted the challenge
meydan okumayı kabul ediyorum i take up the challenge
meydan okumayı kabul ettim i have accepted the challenge
meydan okumayı kabul ediyorum i take the challenge
meydan okumayı kabul ediyorum i'm accept the challenge
meydan okumayı ele almak address a challenge
meydan okumayı çöz solve a challenge
meydan okumayı aldı took up the challenge
meydan okumayı başarmak master a challenge
meydan okumayı ele alır takes up the challenge
meydan okumayı hedefliyor aims to challenge
meydan okumayı sürdür survive a challenge
meydan okumayı kazan win a challenge
meydan okumayı başaramadı fails to challenge
meydan okumayı yenmek beat the challenge
meydan okumayı yaşamak live up to the challenge
meydan okumayı dört gözle bekliyoruz look forward to the challenge
meydan okumayı seviyorum i like to be challenged
meydan okumayı dile getirdi raised to the challenge
meydan okumayı seviyorum i like being challenged
meydan okumayı reddetti rejected the challenge
meydan okumayı tamamla complete a challenge
meydan okumayı yap do the challenge
meydan okumayı yönet manage a challenge
meydan okumayı başlatmak start a challenge
meydan okumayı karşılamak için yükselmek rise to meet the challenge
meydan okumayı üstlenmek assuming the challenge
meydan okumayı seviyorum i enjoy the challenge
meydan okumayı cevaplamak answer a challenge
meydan okumayı artırmak increase the challenge
meydan okumayı geçersiz kıl override challenge
meydan okumayı başarmak meet challenge head on
meydan okumayı sevdim enjoyed the challenge
meydan okumayı ele taken up the challenge
meydan okumayı başaramadı failed to meet the challenge
meydan okumayı reddetmek dismissing the challenge
meydan okumayı seviyorum i enjoy being challenged
meydan okumayı unutmayın sure to challenge
meydan okumayı deneyimlemek experience a challenge