kesin ölüm

kesin ölüm teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
kesin ölüm certain death

kesin ölüm terimi için benzer kelimeler ve anlamları

kesin olan hiçbir şey kesin değil ölüm ve vergiler nothing is certain but death and taxes
ölüm ve ölüm death and dying
beş yaş altı ölüm oranı ve anne ölüm oranı under-five mortality rate and maternal mortality
kesin olarak ölüm ve vergiler death and taxes, certain as
bu dünyada hiçbir şey kesin değil, ölüm ve vergiler in this world nothing is certain but death and taxes
kesin bir ölüm a certain death
neredeyse kesin ölüm almost certain death
kesin ölüm bekleniyor certain death awaited
kesin ve kesin final and conclusive
kesin, kesin ve bağlayıcı final, conclusive and binding
kesin ve kesin definitive and final
kesin ve kesin karar final and conclusive judgment
kesin ve kesin firm and final
kesin ve kesin olacaktır shall be final and conclusive
kesin olup olmadığı kesin değil it is not certain whether
kesin ve kesin karar final and absolute decree
kesin, kesin ve bağlayıcı final, conclusive and binding upon
kesin olarak kesin değildir necessarily imprecise
kesin olarak kesin it is fairly certain that
kesin olarak kesin make absolutely certain
kesin ve kesin definite and final
kesin olduğu kesin certain to be accurate
kesin olarak kesin there is reasonable certainty that
kesin kesin firm precise
kesin kesin minimum zaman inverse definite minimum time
bu kesin olarak kesin it's fairly certain that
kesin ve kesin karar final and conclusive decision
bağlayıcı, kesin ve kesin binding, final and conclusive
kesin ve kesin final and definitive
kesin ve kesin firm and definitive
kesin ve kesin olmak be final and conclusive
kesin ve kesin firmly and definitively
kesin ve kesin konum precise and exact location
kesin ifadeler daha kesin bir şekilde elde etmenize yardımcı olabilir exact phrases can help you obtain more precise
kesin olarak kesin değil is by no means a certainty
kazara ölüm yardımı accidental death benefit
bir ölüm adie
ölüm öncesi ante-mortem
manevi ölüm attainder
ölüm perisi banshee
kara ölüm black death
ölüm cezası capital punishment
vaka ölüm oranı case fatality rate
medeni ölüm civil death
ölüm hücresi condemned cell
ölüm tehlikesi işareti crossbones
ölüm dansı dance of death
ölüm çukuru deadfall
ölüm death
ölüm toplayıcı death adder