kabul etmeye istekli

kabul etmeye istekli teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
kabul etmeye istekli willing to accept

kabul etmeye istekli terimi için benzer kelimeler ve anlamları

kabul etmeye istekli is willing to accept
kabul etmeye istekli are willing to accept
kabul etmeye istekli eager to acknowledge
kabul etmeye istekli eager to accept
kabul etmeye istekli değil are not willing to accept
kabul etmeye istekli willing to concede
kabul etmeye istekli willing to admit
kabul etmeye istekli willing to agree
kabul etmeye istekli olmak be willing to accept
kabul etmeye daha istekli more willing to accept
kabul etmeye istekli willing to acknowledge
kabul etmeye istekli olur muyum would i be willing to accept
hazır ve kabul etmeye istekli ready and willing to accept
kabul etmeye istekli keen to acknowledge
kabul etmeye daha istekli are more willing to accept
sorumlulukları kabul etmeye istekli willing to accept the responsibilities
kabul etmeye istekli değil not willing to accept
artık kabul etmeye istekli değil no longer willing to accept
o kabul etmeye istekli she is willing to accept
talimatı kabul etmeye istekli olmak willingness to accept instruction
kabul etmeye daha istekli is more willing to accept
kabul etmeye istekli olurum i would be willing to accept
yardım etmeye istekli willing to help
hareket etmeye istekli willing to act
yardım etmeye istekli eager to help
hareket etmeye istekli willing to move
taahhüt etmeye istekli willing to commit
feragat etmeye istekli willing to waive
devam etmeye istekli willingness to continue
hareket etmeye istekli willingness to act
yardım etmeye istekli willing to assist
müzakere etmeye istekli willing to negotiate
feda etmeye istekli willing to sacrifice
hareket etmeye istekli willingness to move
yardım etmeye istekli are willing to help
hareket etmeye istekli is willing to act
ifşa etmeye istekli is willing to disclose
müzakere etmeye istekli is willing to negotiate
devam etmeye istekli willing to continue
yardım etmeye istekli is willing to help
mücadele etmeye istekli willing to tackle
yardım etmeye istekli eagerness to help
ziyaret etmeye istekli eager to visit
takip etmeye istekli willing to pursue
devam etmeye istekli is willing to continue
tanıklık etmeye istekli willing to testify
ifşa etmeye istekli olmak be willing to reveal
ziyaret etmeye istekli willing to visit
feragat etmeye istekli olmak be willing to waive
taahhüt etmeye istekli is willing to commit