stomatit ülseri

stomatit ülseri teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
stomatit ülseri stomatitis ulcerative

stomatit ülseri terimi için benzer kelimeler ve anlamları

açısal stomatit angular stomatitis
aftöz stomatit aphthous stomatitis
bulaşıcı stomatit contagious stomatitis
primer herpetik stomatit primary herpetic stomatitis
tekrarlayan herpetik stomatit recurrent herpetic stomatitis
tekrarlayan ülseratif stomatit recurrent ulcerative stomatitis
stomatit stomatitis
ülseratif stomatit ulcerative stomatitis
veziküler stomatit vesicular stomatitis
herpetik stomatit herpetic stomatitis
tekrarlayan aftöz stomatit recurrent aphthous stomatitis
anastomoz ülseri anastomotic ulcer
chiclero & # x27; s ülseri chiclero's ulcer
kıvrılma & # x27; s ülseri curling's ulcer
dendritik kornea ülseri dendritic corneal ulcer
oniki parmak bağırsağı ülseri duodenal ulcer
hunner ülseri hunner's ulcer
basınç ülseri pressure ulcer
steroid ülseri steroid ulcer
mide ülseri stomal ulcer
balın ülseri undermining ulcer
varikoz ülseri varicose ulcer
mide ülseri gastric ulcer
yerçekimi ülseri gravitational ulcer
mide ülseri stomach ulcer
ağız ülseri mouth ulcer
cilt ülseri skin ulcer
kornea ülseri corneal ulcer
diyabetik ayak ülseri diabetic foot ulcer
ayak ülseri foot ulcer
cilt ülseri skin ulceration
ayak ülseri foot ulceration
kornea ülseri corneal ulceration
avrupa baskı ülseri danışma paneli european pressure ulcer advisory panel
arteriyel bacak ülseri arterial leg ulcer
basınç ülseri önleme pressure ulcer prevention
mide ülseri gastric ulceration
özefagus ülseri esophageal ulcer
ulusal baskı ülseri danışma paneli national pressure ulcer advisory panel
stres ülseri stress ulcer
boğaz ülseri sore ulcer
buruli ülseri buruli ulcer
venöz bacak ülseri venous leg ulceration
diyabetik ayak ülseri diabetic foot ulcerations
duodenum ülseri duodenum ulcer
açık venöz staz ülseri open venous stasis ulcer
göz ülseri eye ulcer
kronik bacak ülseri chronic leg ulcer
stres ülseri stress ulceration
basınç ülseri insidansı pressure ulcer incidence