beton duvar

beton duvar teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
beton duvar concrete masonry

beton duvar terimi için benzer kelimeler ve anlamları

beton duvar duvar concrete masonry wall
beton duvar concrete wall
beton duvar ünitesi concrete masonry unit
beton perde duvar concrete shear wall
beton blok duvar concrete block wall
beton duvar paneli concrete wall panel
katı beton duvar solid concrete wall
beton duvar concrete tilt wall
beton duvar kirişi concrete wall beam
3.3. beton duvar 3.3. concrete masonry
prekast beton duvar üniteleri precast concrete wall units
metal yapıya sahip beton duvar ve plakalardan oluşur consists of concrete walls and slabs with a metal structure
beton ve duvar yapıları concrete and masonry structures
beton duvar tuğlası concrete masonry brick
duvar duvar masonry wall
duvar kesme duvar masonry shear wall
duvar resmi duvar resimleri wall-size murals
duvar kağıdı ve duvar kaplamaları wallpaper and wallcoverings
görünür bir duvar olmayabilir, belirgin bir duvar yok there may be no visible , no obvious wall
duvar duvar inşaatı construction of masonry walls
dış duvar duvar exterior masonry wall
hava sürüklenmiş beton air-entrained concrete
beton sığınak blockhouse
beton concrete
beton karıştırıcı concrete mixer
beton şair concrete poet
siklopean beton cyclopean concrete
musique beton musique concrete
beton yığınına çevirmek overbuild
öngerilmeli beton prestressed concrete
vakumlu beton vacuum concrete
beton döşeme concrete slab
püskürtme beton shotcrete
yalın beton lean concrete
hazir beton precast concrete
beton pad concrete pad
dökme beton cast concrete
kör beton blinding concrete
beton içinde in concrete
beton temel concrete foundation
beton zemin concrete floor
dökülmüş beton poured concrete
beton blok concrete block
düz beton plain concrete
beton dökme concrete pouring
beton orman concrete jungle
dökme beton pouring concrete
beton temel concrete footing
hazır beton karışımı ready-mix concrete
beton dökümü concrete casting