belli insanlar

belli insanlar teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
belli insanlar certain people

belli insanlar terimi için benzer kelimeler ve anlamları

halkın hükümeti, insanlar tarafından ve insanlar için government of the people, by the people, and for the people
insanlar için insanlar people for people
insanlar kim insanlar people people who
tüm insanlar ve tüm insanlar all persons and all peoples
insanlar insanlar persons people
dost kara günde belli olur a friend in need is a friend indeed
casus belli casus belli
belli certain
belli etmemek dissimulate
başarısız olacağı belli olmak foredoom
belli belirsiz imperceptibly
belli belirsiz indistinctly
uzunluğundaki belli long-waisted
belli belirsiz nebulously
belli ki obviously
belli olma perspicuity
kısa belli short-waisted
belli belirsiz tenuously
belli bir marka içki satan bar tied house
belli belirsiz vaguely
belli waisted
ince belli waspish
işlevi belli olmayan alet gismo
işlevi belli olmayan alet gizmo
belli bir süre için for some time
belli ki it is clear that
belli bir mesafeden from a distance
belli değil it is unclear
belli olmak to be certain
belli bir dereceye kadar to a certain degree
belli değil is unclear
belli ki it is certain that
belli oldu it became apparent
belli ki it is apparent that
belli oldu it became clear that
belli oldu became evident
belli belirsiz görünmek loom up
belli oldu it has become clear
apaçık belli immediately obvious
belli bir zamanda at a given moment
belli değil it is not certain
ince belli narrow waist
açıkça belli clearly evident
belli oldu ki it became apparent that
belli bir noktaya to a certain point
kesinlikle belli absolutely certain
yüksek belli high waisted
belli oldu it became obvious
olup olmadığı belli değil it is unclear whether
belli oluyor it becomes obvious