erken uyarı sistemini güçlendirmek

erken uyarı sistemini güçlendirmek teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
erken uyarı sistemini güçlendirmek strengthen early warning system

erken uyarı sistemini güçlendirmek terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bağışıklık sistemini güçlendirmek boost the immune system
bağışıklık sistemini güçlendirmek strengthen the immune system
bağışıklık sistemini güçlendirmek boosting immune system
bağışıklık sistemini güçlendirmek to boost the immune
daha erken erken uyarı için for better early warning
erken uyarı ve erken müdahale forumu forum on early warning and early response
güçlendirmek ve güçlendirmek reinforce and strengthen
güçlendirmek ve güçlendirmek empower and strengthen
güvenlik uyarı simgesiyle kullanılan uyarı caution used with the safety alert symbol
uyarı lambası ve sesli uyarı warning light and buzzer
uyarı ve uyarı bildirimleri warning and caution notices
uyarı uyarı-ceza warning-warning-punishment
uyarı ve uyarı warning and alert
bağışıklık sistemini baskılamak suppress the immune system
bağışıklık sistemini destekle support the immune system
yakıt sistemini doldurmak prime the fuel system
bağışıklık sistemini güçlendirir boosts the immune system
işletim sistemini kapat shut down the operating system
bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar immune suppressing drugs
bağışıklık sistemini bastırmak depress the immune system
işletim sistemini çalıştırmak running the operating system
merkezi sinir sistemini çökertmek depress the central nervous system
bağışıklık sistemini destekler supports the immune system
bağışıklık sistemini bozar impairs immune system
bankacılık sistemini sıraya sokmak shore up the banking system
sağlıklı bir bağışıklık sistemini desteklemek support a healthy immune system
bağışıklık sistemini uyarıcı immunostimulating
bağışıklık sistemini baskılar suppresses the immune system
kaçış sistemini başlat launch escape system
gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir. irritating to eyes, respiratory system and skin
malzemenin yeraltı suyu sistemini kirletmesine izin vermeyin do not allow material to contaminate ground water system
solunum sistemini ve cildi tahriş edici irritating to respiratory system and skin
bağışıklık sistemini tetiklemek trigger the immune system
bankacılık sistemini temizlemek clean up banking system
merkezi sinir sistemini etkileyen affecting the central nervous system
bağlantı sistemini içeri itin push in connection system
bağışıklık sistemini zayıflatma weakening the immune system
bağışıklık sistemini destekleyen supporting the immune system
sipariş sistemini değiştir change order system
solunum sistemini tahriş eder irritating to respiratory system
posta sistemini geçtikten sonra past the post system
gözler ve solunum sistemini tahriş eder irritating to eyes and respiratory system
bağışıklık sistemini riske sokar compromises the immune system
bağışıklık sistemini baskılamak suppress their immune system
elektrik sistemini işletiyor operates electricity system
sağlıklı bir bağışıklık sistemini teşvik eder promotes a healthy immune system
sosyal sistemini geliştirmek improve its social system
onun sistemini destekle support his system
işletim sistemini kurtarma recovering the operating system
ingiliz yasalarının serbest sistemini kaldırmak için for abolishing the free system of english laws