sana borçluyum

sana borçluyum teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
sana borçluyum i owe you

sana borçluyum terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sana borçluyum owe you
sana borçluyum i owed you
sana borçluyum owed to you
sana bir özür borçluyum i owe you an apology
sana bir şey borçluyum i owe you something
sana borçluyum i am indebted to you
sana borçluyum owe it to you
sana bir özür borçluyum owe you an apology
sana bunu borçluyum i owe it to you
sana borçluyum i owe you that
sana borçluyum i owe u money
sana borçluyum i'm indebted to you
sana sonsuza dek borçluyum i am forever in your debt
sana borçluyum i a indebted to you
borçluyum i owe
buna borçluyum owing to this
borçluyum i am indebted
borçluyum i am owed
onlara borçluyum i owe them
ona borçluyum owe him
teşekkür borçluyum owe thanks
borçluyum i owe it
ona borçluyum i owed him
çok teşekkür borçluyum owe many thanks
kendimize borçluyum owe it to ourselves
ona borçluyum i owe her
kime borçluyum to whom i owe
onlara borçluyum i owed them
borçluyum i'd owe
eşit derecede borçluyum i am equally indebted
özellikle borçluyum i am especially indebted
özel bir teşekkür borçluyum owe a special thanks
çok zaman borçluyum i owe a big time
borçluyum i'm on debt
nedeniyle ve borçluyum i due and owing
bunu borçluyum i owe this
borçluyum i am indebted for
çok borçluyum i am greatly indebted
başarımı borçluyum i owe my success to
neye borçluyum what do i owe
borçluyum i'm owed
borçluyum am indebted to
buna borçluyum i'm owed this
neye borçluyum what i am owed
bankaya borçluyum i owe to the bank
bağlılığımı borçluyum owe my allegiance
çabalara borçluyum been owed to the efforts
teşekkür borçluyum owe a thank you
sana sorardım sana i would ask you if you
sana ve sana karşı against you and the