dörtgen düzeltici

dörtgen düzeltici teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
dörtgen düzeltici quadrantal corrector

dörtgen düzeltici terimi için benzer kelimeler ve anlamları

tam dörtgen complete quadrilateral
daha az eşkenar dörtgen kas lesser rhomboid muscle
ortanca eşkenar dörtgen glossit median rhomboid glossitis
eşkenar dörtgen rhomb
eşkenar dörtgen isthmus rhombencephalic isthmus
eşkenar dörtgen şeklinde rhombic
eşkenar dörtgen anten rhombic aerial
eşkenar dörtgen rhombohedron
eşkenar dörtgen fossa rhomboid fossa
eşkenar dörtgen ligament rhomboid ligament
eşkenar dörtgen sinüs rhomboidal sinus
eşkenar dörtgen rhombus
eşkenar dörtgen otu tegmentum of rhombencephalon
dörtgen tetragon
dörtgen şeklinde tetragonal
enine eşkenar dörtgen eğimli transverse rhombencephalic flexure
büyük eşkenar dörtgen kas greater rhomboid muscle
dörtgen quadrangle
dörtgen quadrilateral
dörtgen şekil quadrilateral shape
eşkenar dörtgen şekli rhombus shape
mafsallı dörtgen articulated quadrangle
dijital ortofoto dörtgen digital orthophoto quadrangle
eşkenar dörtgen rhombs
altın dörtgen golden quadrilateral
roma dörtgen roman quadrilateral
dörtgen prizma quadrangular prism
demir dörtgen iron quadrangle
dörtgen alan quadrangle area
eşkenar dörtgen elmas rhombus diamond
düzeltici amendatory
düzeltici corrective
düzeltici corrector
düzeltici improver
lamba düzeltici lamp trimmer
çizgi düzeltici line trimmer
metin düzeltici text editor
düzeltici kemer trimmer arch
düzeltici eylem corrective action
düzeltici eylem remedial action
düzeltici önlemler corrective measures
düzeltici lensler corrective lenses
çit düzeltici hedge trimmer
düzeltici bakım corrective maintenance
düzeltici eylem planı corrective action plan
saç düzeltici hair trimmer
düzeltici önlem almak take corrective action
düzeltici geribildirim corrective feedback
dize düzeltici string trimmer
sakal düzeltici beard trimmer