kakao mahsulü

kakao mahsulü teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
kakao mahsulü cacao crop

kakao mahsulü terimi için benzer kelimeler ve anlamları

meyve mahsulü mahsulü bumper crop of fruit
kakao ve kakao ürünleri cocoa and cocoa products
kakao likörü kakao yağı cocoa liquor cocoa butter
kakao ve kakao müstahzarları cocoa and cocoa preparations
enerji mahsulü energy crop
tarla mahsulü field crop
hemşire mahsulü nurse crop
kamyon mahsulü truck crop
bahçe mahsulü garden-variety
tampon mahsulü bumper crop
bitki mahsülü plant crops
yem mahsulü feed crop
mısır mahsulü corn crop
taze deniz mahsülü fresh seafood
pirinç mahsulü rice crop
emtia mahsülü commodity crop
bahçe mahsulü garden crop
anız mahsulü crop stubble
yulaf mahsulü ratoon crop
pamuk mahsulü cotton crop
kış mahsulü winter crop
domuz mahsulü pig crop
yakıt mahsulü fuel crop
soya mahsulü soy crop
yeşil gübre mahsulü green manure crop
zeytin mahsulü olive crop
peri mahsulü pixie crop
karides mahsulü shrimp crop
turunçgil mahsulü citrus vinaigrette
sigorta mahsulü fuse spur
baklagil mahsulü legume crop
manyok mahsulü cassava crop
öğrenci mahsulü crop of students
baston mahsulü cane crop
sebze mahsulü vegetable cropping
mısır mahsulü maize crop
emlak mahsulü estate crop
koruma mahsulü rotasyonu conservation crop rotation
liderlerin mahsulü crop of leaders
baldır mahsulü calf crop
kenevir mahsulü marijuana crop
çiçek mahsulü flower crop
üzüm mahsulü grape crop
turunçgil mahsulü citrus crop
mısır mahsulü crop of corn
sezonun mahsulü season's crop
afyon mahsulü opium crop
kuşların mahsulü crop of birds
hayvan yemi mahsulü animal feed crop
rulo mahsulü basın roller crop press