tacheometer

tacheometer teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
tacheometer tacheometer