hafifçe belli

hafifçe belli teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
hafifçe belli slightly waisted

hafifçe belli terimi için benzer kelimeler ve anlamları

hafifçe vurma hafifçe vurma tap in tap out
hafifçe vurun hafifçe vurun tap tap tap
ilkbaharda genç bir adamın fantazisi, hafifçe aşk düşüncelerine dönüşüyor in the spring a young man's fancy lightly turns to thoughts of love
hafifçe lightly
hafifçe bir kez once over lightly
bir zamanlar aşırı hafifçe once-over-lightly
hafifçe vurmak percuss
hafifçe koy put it mildly
hafifçe slightly
hafifçe sallanmak wigwag
hafifçe basmak tread lightly
sondaj ve hafifçe vurun drill and tap
hafifçe slightly off
hafifçe sıra lightly row
hafifçe in get off lightly
hafifçe al take lightly
hafifçe vurmak tap down
hafifçe eğimli gently sloping
hafifçe çekilmiş taken lightly
hafifçe uyu sleep lightly
omzuna hafifçe vur tap on the shoulder
hafifçe vurmak flick up
hafifçe bükülmüş slightly bent
hafifçe kaynatın boil gently
hafifçe kaynatın simmer gently
hafifçe dokunun lightly tap
hafifçe üstüne lightly over the top
hafifçe kömürleşmiş lightly charred
hafifçe değiştirilmiş slightly modified
hafifçe ceket lightly coat
hafifçe yağ lightly oil
hafifçe sallayın gently shake
hafifçe dokunun gently tap
hafifçe koyarak putting it mildly
hafifçe inmiş got off lightly
hafifçe vur tap move
devam etmek için hafifçe vurun tap to continue
hafifçe al take it lightly
hafifçe koymak to put it lightly
hafifçe kızartın fry gently
hafifçe düzenlenmiş lightly regulated
hafifçe yüklenmiş lightly loaded
hafifçe dövülmüş slightly beaten
hafifçe tereyağı lightly butter
hafifçe yükseldi rose slightly
hafifçe basın gently press
hafifçe azaldı decreased slightly
hafifçe değiştirilmiş slightly amended
hafifçe kullanılan lightly used
hafifçe kızartılmış lightly fried