anında

anında teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
anında on the spur of the moment

anında terimi için benzer kelimeler ve anlamları

devrilme anında fly-tipping
anında mesaj instant message
anında instantly
anında on the fly
yazı anında at the time of writing
anında in an instant
devrilme anında fly tipping
anında erişim instant access
anında on a spot basis
anında bakım immediate care
yayın anında at the time of publication
anında ödeme immediate payment
anında başarı instant success
anında tanınabilir instantly recognisable
ölüm anında at the time of death
anında tasarruf instant savings
anında teslimat spot delivery
anında tanınabilir instantly recognizable
iyi anında olmak to be in a good mood
anında on the instant
neredeyse anında almost instantly
baskı anında at print time
anında itiraz instant appeal
anında işten çıkarma instant dismissal
anında iletişim instant communication
giriş anında at the time of entry
ihtiyaç anında at the point of need
kapanış anında at the time of closing
anında kopyalar point-in-time copies
zamanın anında instant of time
ihtiyaç anında in time of need
boşalma anında at the time of discharge
zaman anında time instant
tanı anında at the time of diagnosis
anında öğren learn on the fly
alma anında at the time of taking
bela anında in time of trouble
yazı anında at the moment of writing
başvuru anında at the time of application
neredeyse anında near-instant
anında kullanılabilir instantly available
anında kullanım için for instant use
anında kuru instant dry
anında fon mevcudiyeti immediate availability of funds
neredeyse anında virtually instant
başlama anında at the time of commencement
ödeme anında at time of payment
ihtiyaç anında in a time of need
iktisap anında at the time of acquisition
anında satın alma instant purchase