nesne kodu

nesne kodu teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
nesne kodu object code

nesne kodu terimi için benzer kelimeler ve anlamları

kaynak kodu ve nesne kodu source code and object code
nesne kodu ve kaynak kodu object code and source code
kaynak kodu veya nesne kodu source code or object code
kaynak kodu, nesne kodu, source code, object code,
nesne kodu formu object code form
nesne kodu sürümü object code version
nesne kodu biçiminde in object code form
kaynak ve nesne kodu source and object code
kaynak veya nesne kodu source or object code
makinede okunabilen nesne kodu machine-readable object code
yürütülebilir nesne kodu executable object code
nesne ve kaynak kodu object and source code
nesne kodu yazılımı object code software
yalnızca nesne kodu formu object code form only
yalnızca makinede okunabilen nesne kodu formu yalnızca machine-readable object code form only
makinede okunabilen, nesne kodu formu machine-readable, object code form
sadece nesne kodu biçiminde in object code form only
nesne kodu kopyası the object code copy
sadece nesne kodu biçiminde only in object code form
kaynak nesne kodu source object code
makinede okunabilen, nesne kodu biçiminde in machine-readable, object-code form
ülke kodu alan kodu country code area code
post kodu / posta kodu postcode, zipcode
eşlenik nesne cognate object
doğrudan nesne direct object
bulunan nesne found object
dolaylı nesne indirect object
boyutsal nesne intensional object
dünyaya yakın nesne near-earth object
nesne object
nesne top object ball
nesne seçimi object choice
nesne tamamlayıcı object complement
nesne mesafesi object distance
nesne camı object glass
nesne dili object language
nesne merceği object lens
nesne bağlama ve yerleştirme object linking and embedding
nesne programı object program
nesne ilişkileri teorisi object relations theory
nesne ilişkisi object relationship
nesne odaklı object-oriented
nesne yönelimli programlama object-oriented programming
nesne. object.
korunan nesne retained object
tutulan nesne tamamlayıcısı retained object complement
yabancı nesne foreign object
nesne zamiri object pronoun
kör nesne blunt object
hedef nesne target object