çıplak

çıplak teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
çıplak naked

çıplak terimi için benzer kelimeler ve anlamları

çıplak çıplak bare-naked
çıplak çıplak stark naked
çıplak çıplak buck naked
çıplak ve çıplak bare and naked
... çıplak çıplak a..stripped naked....a
çıplak bare
çıplak kemikler bare bones
çıplak eller, biri & # x27; s bare hands, with one's
çıplak lenfosit sendromu bare lymphocyte syndrome
çıplak birisinin ruhu bare one's soul
çıplak birinin dişi bare one's teeth
çıplak göt bare-ass
-çıplak destekli bare-backed
çıplak kemikleri bare-bones
çıplak knuckle bare-knuckle
çıplak kafa barehead
dolap çıplak cupboard is bare, the
yarı çıplak bandaj demigauntlet bandage
yarı çıplak half-dressed
yarı çıplak half-naked
çıplak ve ölü naked and the dead
bir jaybird gibi çıplak naked as a jaybird
çıplak göz naked eye
çıplak kadın naked lady
çıplak öğle yemeği naked lunch
çıplak köstebek sıçan naked mole rat
çıplak tekillik naked singularity
çıplak gerçek naked truth
çıplak virüs naked virus
çıplak bayan naked-lady
çıplak nude
bir merdiven inen çıplak nude descending a staircase
çıplak fare nude mouse
çıplak nudie
çıplak dolaşma merakı nudism
çıplak dolaşan kimse nudist
baldırı çıplak ragamuffin
yarı çıplak semi-naked
yarı çıplak semi-nude
yarı çıplak seminude
çıplak daldırma skinny-dipping
stark-çıplak stark-naked
çıplak unclad
çıplak unclothed
çıplak undressed
çıplak metal bare metal
çıplak eller bare hands
çıplak alev naked flame
çıplak kalmak lay bare
çıplak minimum bare minimum