an

an teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
an moment