duvar bıçağı

duvar bıçağı teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
duvar bıçağı masonry blade

duvar bıçağı terimi için benzer kelimeler ve anlamları

duvar duvar masonry wall
beton duvar duvar concrete masonry wall
duvar kesme duvar masonry shear wall
duvar resmi duvar resimleri wall-size murals
duvar kağıdı ve duvar kaplamaları wallpaper and wallcoverings
görünür bir duvar olmayabilir, belirgin bir duvar yok there may be no visible , no obvious wall
duvar duvar inşaatı construction of masonry walls
dış duvar duvar exterior masonry wall
tıraş bıçağı band razor
budama bıçağı billhook
kemik bıçağı boning knife
av bıçağı bowie knife
ekmek bıçağı bread knife
çalı bıçağı bush knife
kasap bıçağı butcher knife
tereyağı bıçağı butter knife
oyma bıçağı carving knife
servis bıçağı case knife
kasa bıçağı casing knife
şefin bıçağı chef's knife
oyma bıçağı corer
tatlı bıçağı dessert knife
yemek bıçağı dinner knife
balık bıçağı fish knife
fiske bıçağı flick knife
fiske bıçağı flick-knife
meyve bıçağı fruit knife
av bıçağı hunting knife
khyber bıçağı khyber knife
ay bıçağı moon knife
palet bıçağı palette knife
palet bıçağı pallet knife
kağıt bıçağı paper knife
kağıt bıçağı paperknife
soyma bıçağı paring knife
macun bıçağı putty knife
radyo bıçağı radio knife
rotor bıçağı rotor blade
testere bıçağı masa sawbuck table
kılıf bıçağı sheath knife
omuz bıçağı shoulder blade
stanley bıçağı stanley knife
biftek bıçağı steak knife
siper bıçağı trench knife
gama bıçağı gamma knife
maket bıçağı utility knife
testere bıçağı saw blade
fan bıçağı fan blade
doktor bıçağı doctor blade
çim bıçağı blade of grass