emek-yönetim ilişkileri yasası

emek-yönetim ilişkileri yasası teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
emek-yönetim ilişkileri yasası labor-management relations act

emek-yönetim ilişkileri yasası terimi için benzer kelimeler ve anlamları

derece emek ilişkileri degree labour relations
ulusal emek ilişkileri national labor relations
küresel emek ilişkileri global labor relations
örgütlü emek ilişkileri organised labour relations
ulusal iş ilişkileri yasası national labor relations act
akrabalık ilişkileri yasası domestic relations law
ırk ilişkileri yasası race relations act
iş ilişkileri yasası employment relations act
aile ilişkileri yasası family relations act
ırk ilişkileri değişiklik yasası race relations amendment act
iş ilişkileri yasası 2000 employment relations act 2000
evlilik ve aile ilişkileri yasası marriage and family relations act
1976 ırk ilişkileri yasası race relations act 1976
y. akrabalık ilişkileri yasası n.y. domestic relations law
istihdam iş ilişkileri yasası employment labour relations act
iş ilişkileri yasası law on labour relations
sendika ve işçi ilişkileri yasası trade union and labour relations act
ulusal iş ilişkileri yasası uyarınca under the national labor relations act
emek yasası law on labour
amerikalılar engelliler yasası değişiklik yasası americans with disabilities act amendments act
gizlilik yasası ve evrak azaltma yasası bildirimi privacy act and paperwork reduction act notice
gizlilik yasası ve evrak azaltma yasası bildirimi için for privacy act and paperwork reduction act notice
gizlilik yasası ve evrak küçültme yasası bildirimi için, bkz. for privacy act and paperwork reduction act notice, see the
yönetim ilişkileri governing relations
yönetim ilişkileri management relations
işçi-yönetim ilişkileri labour-management relations
iş ve yönetim ilişkileri labour and management relations
idari yönetim ilişkileri administrative management relations
yönetim ve emek management and labour
yönetim kurulu ve üst yönetim board and senior management
yönetim kurulu ve yönetim ekibi board and management team
yönetim ve yönetim kurulu management and executive board
genel yönetim ve yönetim general administration and management
yönetim kurulu, yönetim ve diğer personel board of directors, management, and other personnel
üst yönetim ve yönetim kurulu senior management and board of directors
yönetim kurulu yönetim organıdır the board of directors is a governing body
üst yönetim ve yönetim kurulları müdürleri senior management and boards directors
yönetim veya yönetim organları administration or management bodies
yönetim ve yönetim organları governing and management bodies
yönetim ve yönetim prosedürleri administration and management procedures
yönetim kurulu veya yönetim kurulu director or board
yönetim kurulu kurumsal yönetim board corporate governance
yönetim ve yönetim governing and managing
yönetim kurulu ve kurumsal yönetim board and corporate governance
bazı durumlarda, bir yönetim planı veya başka bir yönetim n some circumstances, a management plan or other management
merkezi yönetim ile iyi yönetim central to good governance
yönetim ve yönetim kurulu governance and board
yönetim kurulu yönetim kurulu governance committee of the board of directors
yönetim ve yönetim amaçları administration and management purposes
yönetim kurulu ve yönetim adına behalf of the board and management