u miss me

u miss me teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u miss me beni özledin

u miss me terimi için benzer kelimeler ve anlamları

a miss is as good as a mile bir bayan bir mil kadar iyidir
air miss hava özledim
hit or miss vur ya da ıskala
hit-and-miss şansa
hit-or-miss vur ya da ıskala
junior miss genç bayan
little miss muffet küçük bayan muffet
miss bayan
miss a beat bir vuruşu kaçırmak
miss by a mile bir mil kadar özledim
miss fire ateşi özlemek
miss is as good as a mile, a bayan bir mil kadar iyidir.
miss julie bayan julie
miss lonelyhearts yalnız özlüyorum
miss much çok özlemek
miss out kaçırmak
miss out on kaçırmak
miss the boat tekneyi özlemek
miss the point noktayı kaçırmak
miss's bayan & # x27; ın
miss. bayan.
near miss ramak kala
never miss a trick asla bir numara kaçırmayın
not miss a trick bir numara kaçırmayın
i miss you seni özledim
i miss you so much seni çok özledim
miss me beni özle
miss you seni özledim
i miss you a lot seni çok özledim
we miss you seni özledik
i miss özledim
i will miss you seni özleyeceğim
miss u seni özledim
we will miss you seni özleyeceğiz
i miss u so much seni çok özledim
hit and miss vur ve özle
i miss u seni özledim
you miss me beni özledin mi
miss the mark işareti özlüyorum
don't miss out kaçırma
i miss him onu özledim
i miss it özlüyorum
i miss them onları özledim
i miss you daddy seni özledim baba
miss the deadline son tarihi özledim
miss a deadline son tarihi kaçırmak
miss up kaçırmak
miss the bus otobüsü kaçırmak
miss it özledim
i really miss you seni gerçekten özledim