p-nitrophenol

p-nitrophenol teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı