p-dichlorobenzene

p-dichlorobenzene teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı