zahir

zahir teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
zahir zahir

zahir terimi için benzer kelimeler ve anlamları

mohammed zahir shah mohammed zahir shah
zahir-ud-din muhammad zahir-ud-din muhammad