exposed masonry

exposed masonry teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
exposed masonry maruz duvarcılık

exposed masonry terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sun-exposed exposed güneş ışığına maruz
masonry duvarcılık
masonry cement duvarcılık çimentosu
masonry wall duvar duvar
concrete masonry beton duvar
masonry bit duvarcılık
masonry work duvarcılık işleri
masonry drill duvarcılık tatbikatı
masonry construction duvarcılık inşaatı
concrete masonry unit beton duvar ünitesi
masonry block duvar bloğu
brick masonry tuğla duvarcılık
masonry drill bit duvarcılık matkap ucu
masonry veneer duvar kaplama
rubble masonry moloz duvarcılık
ashlar masonry taş duvarcılık
unit masonry birim duvarcılık
masonry units duvar üniteleri
masonry structure duvarcılık yapısı
masonry anchor duvarcılık çapa
reinforced masonry güçlendirilmiş duvarcılık
masonry building duvarcılık inşaatı
confined masonry kapalı duvarcılık
masonry saw duvarcılık testeresi
masonry mortar duvar harcı
masonry products duvarcılık ürünleri
solid masonry sağlam duvarcılık
masonry arch duvar kemer
masonry chimney duvar bacaları
unreinforced masonry güçlendirilmemiş duvarcılık
masonry paint duvar boyası
masonry dam duvar barajı
concrete block masonry beton blok duvarcılık
smooth masonry pürüzsüz duvarcılık
craft masonry zanaat duvarcılık
masonry blade duvar bıçağı
masonry surface duvarcılık yüzeyi
structural masonry yapısal duvarcılık
masonry substrates duvarcılık substratları
brickwork masonry tuğla duvarcılık
masonry material duvarcılık malzemesi
masonry brick duvarcılık tuğla
cyclopean masonry kiklopik duvarcılık
masonry shear duvar kesme
masonry oven duvar fırın
masonry floor duvar zemini
masonry cavity walls duvar boşluğu duvarları
masonry screw duvar vidası
load-bearing masonry walls taşıyıcı duvarlar
masonry arch bridge duvar kemer köprüsü