x-cut

x-cut teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-cut x-kesilmiş