u nonimmigrant status

u nonimmigrant status teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u nonimmigrant status u göçmen olmayan durumu

u nonimmigrant status terimi için benzer kelimeler ve anlamları

nonimmigrant status göçmen olmayan durum
t nonimmigrant status t göçmen olmayan durumu
current nonimmigrant status mevcut göçmen olmayan durum
application for t nonimmigrant status t göçmen olmayan statüsü için başvuru
j nonimmigrant status j göçmen olmayan durumu
nonimmigrant nonimmigrant
nonimmigrant visa göçmen olmayanlar için vize
nonimmigrant worker göçmen olmayan işçi
certificate of eligibility for nonimmigrant göçmen olmayanlar için uygunluk belgesi
nonimmigrant alien göçmen olmayan yabancı
certificate of eligibility for nonimmigrant student göçmen olmayan öğrenci için uygunluk belgesi
nonimmigrant visa petition göçmen olmayan vize dilekçesi
lawful nonimmigrant yasal göçmen olmayan
apply for a nonimmigrant visa göçmen olmayan vize için başvurmak
nonimmigrant visa application göçmen olmayan vize başvurusu
marital status, family status medeni durum, aile durumu
achieved status ulaşılan statü
ascribed status atfedilen durum
beacon status fener durumu
socioeconomic status sosyo-ekonomik durum
status durum
status asthmaticus status astımlı
status bar durum çubuğu
status epilepticus status epileptikus
status group durum grubu
status indian status indian
status quo statüko
status symbol statü sembolü
status zero durum sıfır
marital status medeni hal
legal status hukuki durum
employment status çalışma durumu
current status şu anki durum
status report durum raporu
immigration status göçmenlik durumu
health status sağlık durumu
social status sosyal durum
status update durum güncelleme
veteran status emekli durumu
performance status performans durumu
tax status vergi durumu
hiv status hiv durumu
family status aile durumu
filing status dosyalama durumu
nutritional status beslenme durumu
regulatory status düzenleyici statü
smoking status sigara içme durumu
relationship status ilişki durumu
order status sipariş durumu
financial status finansal durum