zagat

zagat teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
zagat zagat

zagat terimi için benzer kelimeler ve anlamları

zagat survey zagat anketi