v-neck sweater

v-neck sweater teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-neck sweater v yaka kazak

v-neck sweater terimi için benzer kelimeler ve anlamları

crew neck sweater ekip boyun kazak
neck sweater boyun kazak
neck and neck boyun ve boyun
neck to neck boyun boyuna
running neck and neck çalışan boyun ve boyun
run neck and neck boyun ve boyun koşmak
are neck and neck boyun ve boyun
neck and neck race boyun ve boyun yarışı
neck and neck in the polls anketlerde boyun ve boyun
running neck a neck boyun çalışan boyun
was running neck-and-neck with ile boyun boyun koşuyordu
it's neck and neck boynu ve boynu
neck a neck race boyun boyun yarışı
a neck-and-neck race. boyun ve boyun yarışı.
neck 'n neck boyun boynu
cowichan sweater kovboy kazak
indian sweater hint kazak
poor boy sweater zavallı çocuk kazak
sweater kazak
sweater girl kazak kız
sweater vest kazak yelek
cardigan sweater hırka kazak
wool sweater yün kazak
pullover sweater kazak süveter
knit sweater örgü kazak
knitted sweater örgü kazak
light sweater hafif kazak
sweater coat kazak ceket
warm sweater sıcak kazak
knit a sweater bir kazak örmek
sweater jacket kazak ceket
fleece sweater polar kazak
crew sweater ekip kazak
oversized sweater büyük boy kazak
turtleneck sweater uzun boğazlı kazak
long-sleeved sweater uzun kollu kazak
put on a sweater kazak giymek
cashmere sweater kaşmir kazak
sweater pants kazak pantolon
woollen sweater yünlü kazak
navy sweater donanma kazak
sleeveless sweater kolsuz kazak
jersey sweater mayo kazak
jacket sweater ceket kazak
sweater with cap kapaklı kazak
sweater with hood kapüşonlu kazak
sweater dressing kazak pansuman
ugly sweater çirkin kazağı
argyle sweater argyle kazak
sweater or jacket kazak ya da ceket