u love me

u love me teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u love me sen beni seviyorsun

u love me terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i love, love, love, love seviyorum, aşk, aşk, aşk
love loves to love love aşk aşk sevmeyi sever
love, love, love him. sev, sev, sev onu.
love for love aşk için aşk
love is love aşk aşktır
i love and will love forever. sonsuza dek seveceğim ve seveceğim.
love god love others aşk tanrısı diğerlerini sev
love and will love forever sonsuza kadar seveceğim ve seveceğim
love love day aşk aşk günü
i love love you seni seviyorum seviyorum
life itself, which i love and will love forever sonsuza dek seveceğim ve seveceğim hayatın kendisi
love your neighbor as you love yourself kendini sevdiğin gibi komşunu sev
i love i love you seni seviyorum seni seviyorum
love ain't a love bir aşk değil bir aşk
love, love, laugh aşk, aşk, gül
i love love destroy aşk sevmeyi yok et
love is paid back with love sevgi sevgi ile geri ödenir
bye love y love hoşçakal aşk y aşk
if my love love eğer aşkım aşk
sweet love love tatlı aşk aşk
love love me do aşk beni sev
love and only love can sevgi ve sadece aşk
all for love her şey aşk için
all's fair in love and war hepsi aşk ve savaşta adil
art of love aşk sanatı
calf love baldır aşkı
city of brotherly love kardeşçe aşk şehri
come live with me and be my love gel benimle yaşa ve aşkım ol
course of true love never ran smoothly, the gerçek aşk kursu asla sorunsuz bir şekilde koştu
courtly love nazik aşk
cupboard love dolap aşkı
fall in love aşık olmak
for love or money aşk ya da para için
for the love of aşkı için
free love evlenmeden birlikte yaşama
if music be the food of love, play on eğer müzik aşkın gıdasıysa, çal
in love aşık
in the spring a young man's fancy lightly turns to thoughts of love ilkbaharda genç bir adamın fantazisi, hafifçe aşk düşüncelerine dönüşüyor
labor of love aşk emeği
lad's love delikanlı & # x27; in aşkı
light-o'-love işık-o & # x27; -love
love aşk
love affair aşk ilişkisi
love apple domates
love arrows aşk okları
love at first sight ilk görüşte aşk
love beads aşk boncukları
love bird aşk kuşu
love child gayri meşru çocuk
love conquers all aşk herşeyi fetheder